Hjem

  • Foredrag med stor passion

  • Vejledning til voksne hjælper børn til god trivsel

  • Temadage med intensitet

  • Kurser med dybde og tid til refleksion

Undgå senfølger af for tidlig fødsel

  • Se de små udviklingsmæssige afvigelser/forsinkelser.
  • Forebyg og afhjælp ved tidlig indsats.

En tidlig og tværfaglig indsats kan forebygge og afhjælpe mange af de for tidligt fødte børns vanskeligheder: når sanseintegration, motorik, psyke og følelsesliv er i balance, bedres søvn- og spisevaner samt sprogudvikling, sociale kompetencer, koncentration og indlæring markant.

Vi kan hjælpe børnene til at få et højere funktionsniveau på alle planer, så de kommer i god trivsel og udvikling.

Preem Team tilbyder foredrag, temadage, kurser og litteratur om for tidligt fødte børn.

© Copyright - Preem Team