Få baggrundsviden og tips til at støtte for tidligt fødte børns følelsesliv

At blive forladt i timer, dage og nætter, at blive udsat for stress og smertefuld behandling og ikke at få dækket sine mest basale behov er den barske virkelig for de fleste for tidligt fødte børn. Det sætter sine spor. Når børnene vokser op, er de ofte bange og utrygge, mangler selvtillid og selvværdsfølelse og er meget sårbare.

Ved foredraget og på temadagen/kurset gives en grundig indføring i sammenhængen mellem børnenes adfærd og de negative følelsesmæssige påvirkninger, de har været udsat for. Desuden vil der være fokus på forældres og søskendes roller og påvirkninger, og ikke mindst gives der helt konkrete handlemuligheder i forhold til pædagogik og anden intervention.

I Danmark fødes årligt godt 4.000 børn for tidligt, hvilket svarer til omkring 7 % af det samlede fødselstal. Der er i Danmark ca. 75.000 for tidligt fødte børn og unge under 18 år.