Få viden og konkrete råd til at støtte børnenes trivsel og udvikling

For tidligt fødte børn har umodne organer samt uudviklet hjerne og nervesystem ved fødslen.

Mange har vanskeligheder med mad, sprog, søvn, motorik, aktivitetsniveau, sanseintegration, koncentration og indlæring. Disse funktionsnedsættelser fører ofte også til sociale vanskeligheder. Desuden er børnenes følelsesliv oftest belastet af både traumer og vanskelighederne ved ikke at kunne det, som éns jævnaldrende kan.

Med en tidlig og tværfaglig indsats kan børnene hjælpes til et højere funktionsniveau på alle planer, så de kommer i god trivsel og udvikling. Dermed optimerer vi også deres indlæringsevner markant:

Når sanseintegration, motorik, psyke og følelsesliv er i balance, bedres søvn- og spisevaner samt sprogudvikling, sociale kompetencer, koncentration og indlæring signifikant.

Vi sætter fokus på:

  • Hvilke senfølger er typiske?
  • Hvad er årsagerne?
  • Hvad kan vi gøre?
  • Hvordan støtter vi børnene til god trivsel, udvikling og indlæring?

I Danmark fødes årligt godt 4.000 børn for tidligt, hvilket svarer til omkring 7 % af det samlede fødselstal.  Der er i Danmark ca. 75.000 for tidligt fødte børn og unge under 18 år.