2-dages in- eller externatkurser for pædagogiske faggrupper

Kurserne er bygget op over samme skabelon som temadagene, men der er desuden mulighed for udveksling og fordybelse i grupper, så man som deltager selv finder frem til forståelse, erkendelse og handlemuligheder. En stor fordel ved et 2-dages kursus er, at man som deltager har god tid og ro til at ‘fordøje’ den indsigt og viden, man erhverver i forløbet.

Kurserne kan afholdes med 3-4 ugers interval mellem dag 1 og dag 2. Det betyder, at man mellem de to kursusdage har mulighed for at afprøve nye handlemuligheder i sin hverdag.

Kurser afholdes som udgangspunkt i tidsrummet: kl. 8:30-15:30, men ellers ud fra specifikke ønsker.

For dagplejere/pædagoger og skolelærere/SFO-pædagoger.

Kontakt Preem Team for nærmere aftale.

Temaer på kurserne kan du læse mere om her: