Jonna Jepsen stiftede i 2005 Preem Team som en videreførelse og udvidelse af det arbejde, hun har været engageret i siden 1993.

Preem Teams hovedformål er at skabe bedre forhold for de ca. 4.500 børn, der hvert år fødes for tidligt i Danmark.

Disse børn har ofte problemer med søvn, mad, vækst, hyppige infektioner, sansemotorik/ sanseintegration, sprog, koncentration, indlæring, socialisering og følelsesliv.

Gennem forfatter-, foredrags- og kursusvirksomhed oplyser Preem Team om de typiske senfølger af for tidlig fødsel, årsagerne hertil og de mange muligheder for forebyggelse og afhjælpning.

Preem Team har desuden et netværk af specialiserede medundervisere, og vi kan således gå i dybden med specifikke underemner som en del af helhedsformidlingen.

Jonna Jepsen

er forfatter, underviser, stifter af Dansk Præmatur Forening og Preem Team, specialkonsulent i Rafael Centeret samt mor til ekstremt tidligt fødte tvillinger.

Jonna Jepsens faglige baggrund

 • født tvillinger i uge 27+2 i oktober 1992
 • forfatter til
  • ‘Født for tidligt – en forældrehåndbog’ (1998 og 2007)
  • ‘For tidligt fødte børn – Usynlige senfølger’ (2004)
  • ‘Premature Children – Hidden handicaps’ (2006)
  • ‘Født for tidligt – i dagtilbud’ (2008). Arbejdshæfte
  • ‘Bag symptomerne og ind til barnet’ (2014)
  • Kapitler i en række norske og danske faghæfter og -bøger
 • medforfatter tilbogen ‘Meget små børn – forældreberetninger’ (2000)
 • emnerådgiver fra 1994 til 2005
 • holdt foredrag og undervist i Danmark og Norge siden 1999
 • stiftet Dansk Præmatur Forening, formand 2000-2003
 • stiftet Preem Team
 • stiftet Rafael Centeret. Virke som specialkonsulent
 • uddannelse som voksenunderviser (1999)
 • coachuddannelse (2008)
 • en post i fagpanelet på www.tvillinger.com og www.munkholmcommunity.dk
 • projektleder på interventionsprojekt i 2 specialklasser, 2011
 • deltager i opstart af skotsk pilotprojekt, 2015