Temadage for alle faggrupper

På temadagene er der tid til dialog, så teori og indsigt i fællesskab kan relateres til hverdagen med de for tidligt fødte børn. Der anvendes en alsidig undervisningsform, og der gives konkrete handlemuligheder, både i den direkte omsorg for barnet og i relation til samarbejde. Temadage afholdes i tidsrummet: kl. 8:30-15:30 med mindre andet ønskes.

Bestil en underviser til at komme til et lukket heldagsarrangement i fx en offentlig instans. Det kan være for dagplejere/pædagoger, sundhedsplejersker, skolelærere/SFO-pædagoger eller tværfaglige grupper. Der kan sættes fokus på specifikke underemner, som fx kost/spisning, pædagogik/samspil samt sundhedspleje.

Kontakt Preem Team for nærmere aftale.

Emner på temadage kan du læse mere om her: