Individuel vejledning til både forældre og fagpersoner ligger i regi af Rafael Centeret

 

Centeret tilbyder en helhedsorienteret indsats til børn og unge med nedsat trivsel og deres familier, samt til fagfolk, der arbejder med disse grupper.

Vi tager imod forældre – og unge – til udredende konsultationer, hvor vi kommer hele vejen rundt om barnets/den unges historie, trivsel og behov for til sidst at lægge en helt konkret og individuel handlplan.

Ved samtalen giver vi forklaringer på årsagssammenhænge, som bibringer en klar forståelse for barnets inderste behov. Vi vejleder i samspil og daglige rammer, når der er behov for det, og handleplanen består af et indsatsforløb, der i sin helhed opbygger barnets/den unges potentialer og ressourcer. Med indsatsen restitueres således nervesystem/hjerne, krop og følelsesliv, så barnet/den unge får helt nye, grundlæggende og varige forudsætninger for at trives, udvikle sig og indlære.

Vi er også klar til at rykke ud, når der er brug for professionel vejledning i fx institutioner og skoler.

Vores spidskompetence ligger på præmaturområdet, men vi har også bred erfaring med børn og unge, der af andre årsager ikke trives.

Læs mere på www.rafaelcenteret.dk